POTOVANJE PO MAVRIČNI DEŽELI

POTOVANJE PO MAVRIČNI DEŽELI Izdajatelj: Tange Vitae, Bojana Kralj s.p. Mariborska cesta 159, 3000 Celje Besedilo in ilustracije: Gordana Kolarič Jezikovni pregled: prof. Vinko Šmajs Grafično oblikovanje in priprava za tisk: Akta design, Renato Knez Tisk: Eurograf d.o.o., november 2018 Prva izdaja, prvi natis: 1.000 izvodov Knjigi na pot ! »Potovanje po mavrični deželi« je knjiga, kjer vas sedem magičnih zgodbic vabi, da se potopite v dogodivščine palčkov in vil. Zgodbe so barvno in domišljijsko obarvane, ter tako omogočajo otrokom razcvet njihove lastne domišljije za različne dejavnosti. NAROČILA SPREJEMA: TANGE VITAE, Bojana Kralj s.p. E: bojanakralj65@gmail.com Tel.: 031 635 274 CIP - Kataložni zapis o publikaciji  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana  821.163.6-93-34  KOLARIČ, Gordana          Potovanje po mavrični deželi / besedilo in ilustracije Gordana Kolarič. - 1. izd., 1. natis. - Celje : Tange Vitae, 2018  ISBN 978-961-288-837-4  297041920  © 2018, Tange Vitae, Bojana Kralj s.p. Vse pravice so pridržane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja izdajatelja je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, objavljanje, predelava ali katerakoli druga oblika uporabe tega dela ali njegovih delov, bodisi s fotokopiranjem, tiskanjem, snemanje ali shranitvijo in objavo v elektronski obliki.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=