UPI katalog izobraževanja 2019/20

Programe UPI – ljudske univerze Žalec delno financirajo Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo RS za delo, dru- žino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo RS za notranje zadeve, Evropski socialni sklad in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje. ProjektSvetovanje zaposlenimvSavinjski regiji 2016–2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretno- sti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnihmožnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=