Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI -ID=297171968 ISBN 978-961-288-859-6 (pdf) ISBN 978-961-288-865-7 (epub) ISBN 978-961-288-866-4 (mobi) ISBN 978-961-288-867-1 (ibooks) KATALOG UKREPOV ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Dunajska cesta 21, 1116 Ljubljana Zanj: Irena Kuntarič Hribar Izvajalec: Partner Team d. o. o. Besedilo: mag. Sergeja Planko, mag. Bojana Drev, Suzana Duralija Strokovni pregled: prof. dr. Irena Ograjenšek Jezikovni pregled: Nina Ahec, mag. Prevod: Terry Troy Jackson Grafično oblikovanje in izdelava e-kataloga: Akta design, Renato Knez Spletna stran: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi/ 1. izdaja - oktober 2017: 2. izdaja - dodano oktober 2018 s strani projektne skupine ASI: Ukrep št. 11: Promocija in varovanje zdravja: Čas za pregled, str. 34 Primer dobre prakse: Petrol d.d., Ljubljana – Promocija zdravja pri delu, str. 32 Primer dobre prakse: Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o. – Odličnost v medsebojnih odnosih, str. 89 Primer dobre prakse: KENS d.o.o. – Starejši zaposleni so enakovredni del tima, str. 99 Več o projektu Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) in Katalogu ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih dostopno tukaj ali preko QR kode: Katalog je izdan v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. © Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ljubljana, oktober 2017 Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI Javni štipendijski, razvojni, invalidski inpreživninski skladRepublikeSlovenije REPUBLIKASLOVENIJA MINISTRSTVOZADELO,DRUŽINO, SOCIALNEZADEVE INENAKEMOŽNOSTI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=