Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

Kazalo vsebine 4
Predgovor ministrice dr. Anje Kopač Mrak 9
»Katalogu na pot«, Irena Kuntarič Hribar 11
Povzetek/Summary 12
Uvod 13
Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih 13
Ukrepi za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih 16
I. PROMOCIJA IN VAROVANJE ZDRAVJA 19
Več krajših odmorov 20
Prijazen povratek na delo 21
Telovadba na delovnem mestu 23
Zdravo staranje 24
Nagrada SPA 25
Športno aktivni skozi celo leto 26
Individualni zdravstveni programi 28
Vadimo doma 29
Obisk specialista 31
Skupaj do diagnoze 33
Čas za pregled 34
Individualne fizioterapije 35
Fizioterapevt na delu 37
Strokovnjak svetuje 38
Prilagojena prehrana 39
II. ERGONOMIJA, PRILAGODITEV DELA IN DELOVNEGA ČASA 43
Preglednejše ikone in večja pisava 44
Razbremenitev ob delovnih konicah 45
Čas zame 48
Parkiraj tukaj 49
Optimalna glasnost 50
Priporočila nabavni službi 52
Rotacija delovnih mest in delovnih nalog 54
Bližnja lokacija 56
Delo na domu ali z oddaljene lokacije 57
Po meri oblikovani vložki za obutev 59
Prožno delo 60
Dobra osvetlitev 62
Prerazporeditve 63
Stojim ali sedim 65
III. KADROVSKI RAZVOJ, KOMPETENCE IN USPOSABLJANJE 67
Letni razgovor z vodjo 68
Razvojni načrti 69
Generacijska komplementarnost 71
Izvajanje strategij vseživljenjskega učenja 73
Pridobivanje kompetenc 74
Usposabljanje za notranjega trenerja 75
Uresničitev želje po izobraževanju 76
Vozim varno 77
Vprašajmo zaposlene 78
IV. MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE IN OZAVEŠČANJE 81
Mentor povezuje 82
Obratno mentorstvo 83
Glasnik aktivnega staranja 84
Skupaj zmoremo 85
Izmenjevalnica izkušenj 86
Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti 88
Učinkovitejši v paru 90
Bodimo ozaveščeni o upravljanju starejših zaposlenih 91
Promocija vloge posameznih generacij 92
Kava modrosti 94
Zemljevidi znanja 95
Zavedanje pomena starejših sodelavcev 98
Mentorski sistem 100
Druženje povezuje 102
V. ZAVZETOST IN VKLJUČENOST 105
Skupaj na poti 106
V tvoji koži 107
Babi in dedi v službi 108
Ambasador podjetja 110
Intervju/video s starejšim sodelavcem 111
Vključeni pri načrtovanju strategij in spodbud 112
Zimzeleni klubi 113
Medgeneracijske značilnosti 114
Cenimo zvestobo in pripadnost 116
PRIMERI DOBRE PRAKSE 22
PSA - Prilagoditev delovnih mest zaposlenim v proizvodnji avtomobilov za povečanje zaposljivosti vse 22
SAP - Program Poskrbi za svoje znanje 27
ZUMTOBEL - Ohranjanje in izboljševanje delovne sposobnosti 30
PETROL d. d., Ljubljana 32
UNIOR, d.d. - Preventivni program varnosti in promocije zdravja za zaposlene 36
POLICIJSKA UPRAVA MURSKA SOBOTA - Z izboljšanjem delovnega in bivalnega okolja spodbuditi zdravo sta 40
ADRIA MOBIL, d. d. - Medgeneracijsko sodelovanje, ki vključuje zavesten in neposreden prenos znanja 41
HIDRIA, d. o. o. - Celostna skrb za starejše zaposlene 46
MAVIR ZRt - Izboljšanje delovnih sposobnosti starejših delavcev v energetiki 51
TARKETT S.p.A - Zmanjšanje tveganja na delovnem mestu za zaposlene, starejše od petdeset let 53
DOMEL, d.d. - Rotacija delavcev po različnih nalogah in vključenost vodij 55
ZVEZA FINSKIH TEHNOLOŠKIH INDUSTRIJ - Podaljšanje poklicne poti z dobrim počutjem pri delu 58
ASDA Stores - Ugodnosti za starejše zaposlene - prilagodljiv delovni čas 58
LODERS CROKLAAN - Zmanjšanje tveganj pri izmenskem delu za vzdržnejše delovno življenje 61
VASSILIKO CEMENT WORKS PLC - Integriran sistem upravljanja staranja delovne sile v težki industriji 64
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d. - Medgeneracijsko sodelovanje 70
Skupina CETIS - Spodbudno delovno okolje in izkušnje, ki prehajajo iz generacijo na generacijo 72
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Predupokojitveni seminar MORS 79
LUFTHANSA - Program dodanih izkušenj 87
Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o. - Odličnost v medsebojnih odnosih 89
Projekt 55+ 93
BOSCH - Ohranjanje ključnih znanj v organizaciji 96
STEKLARNA HRASTNIK, d. o. o. 97
KENS, d. o. o. - Starejši zaposleni so enakovreden del tima 99
PETROL, d. d. - Sistematičen prenos znanja in izkušenj med sodelavci - mentorstvo 101
ISKRATEL, d. o. o. - Age management 103
Iniciativa socialnih partnerjev in vlade - Vseživljenjsko učenje 109
DUSLO, a.s. - Boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v sektorju kemijske proizvodnje 109
VITA'S - Participativni ukrepi za zmanjšanje fizičnih in psihosocialnih tveganj v sektorju socialneg 115
Her Majesty's Land Registry - HMLR - Poudarek na starostni raznolikosti 115
RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja, d. o. o - Zavzetost 117

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=