Domorodne ribolovne vrste rib slovenskih celinskih voda

dovolite mi, da vam ob izidu naše nove brošure v imenu Zavoda za ribištvo Slovenije namenim nekaj besed o njegovem delovanju in nastanku pričujoče publikacije. Zavod za ribištvo Slovenije je javni zavod, ki kot osrednja slovenska strokovna inštitucija s področja ribištva vse od njegove ustanovitve izvaja aktivnosti, ki prispevajo k trajnostnemu upravljanju z ribjim življem in ohranitvi njegove pestrosti. Ena pomembnejših javnih nalog Zavoda je načrtovanje razvoja ribištva v Republiki Sloveniji in s tem povezana priprava ribiško gojitvenih načrtov, ki so podlaga za ribiško upravljanje v posameznih ribiških okoliših. Zelo smo ponosni tudi na razvoj lastne biološke zbirke podatkov »BIOS« (http://www.biosweb. org/), ki je ključnega pomena za uspešno načrtovanje in izvajanje ribiškega upravljanja ter pripravo različnih strokovnih mnenj in podlag, potrebnih za ohranjanje in trajnostno rabo ribolovnih virov. Slovenija je izrazito vodnata država, saj ima več kot 9.000 hektarov vodnih površin. Ribji živelj je zelo raznovrsten, saj v slovenskih rekah in jezerih živi več kot 90 vrst rib, med njimi je tudi 33 trajno zaščitenih. Slovenske vode so kljub negativnim vplivom še vedno razmeroma dobro poseljene, pri čemer prevladujejo domorodne vrste rib. Opažamo pa, da se ta trend v zadnjih letih slabša. Na Zavodu se zavedamo izjemnega pomena domorodnih vrst, zato jim posvečamo posebno pozornost in si skupaj z ljubitelji narave stalno prizadevamo, da bi ohranili njihov ugoden stalež. Slovenija je v svetu cenjena tudi kot ena najboljših ribiških destinacij, posebej na področju muharjenja. Zavod upravlja z nekaterimi najlepšimi slovenskimi muharskimi revirji na rekah Soča, Unica, Radovna, Sava Bohinjka in Krka. Te vode so prednostno namenjene izvajanju strokovno-raziskovalnih nalog, poleg tega pa tudi športnemu ribolovu. Zaradi vsega navedenega smo se na Zavodu odločili pripraviti publikacijo, ki je namenjena predstavitvi domorodnih ribolovnih vrst rib slovenskih celinskih voda širši javnosti. S kakovostnimi znanstvenimi ilustracijami in poljudnim besedilom je predstavljenih trideset vrst rib in njihove najpomembnejše značilnosti. Publikacija je namenjena kar najširšemu krogu bralcev, še posebej pa želimo z njo nagovoriti mlade, saj menimo, da je eno izmed poslanstev našega Zavoda tudi ozaveščanje in spodbujanje zanimanja mladih za naravo, saj lahko s tem pomembno prispevamo k ohranjanju le-te za naslednje rodove. Veseli bomo, če boste s pomočjo naše publikacije bolje spoznali pomemben delček slovenskega naravnega bogastva. Dejan Pehar Direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Spoštovane bralke in spoštovani bralci, UVOD 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=