Pomembnejše ribolovne vrste slovenskega morja

Besedilo: Bojan Marčeta Ilustracije: Jurij Mikuletič Naklada: 1000 izvodov Zavod za ribištvo Slovenije Sp. Gameljne 61a SI-1211 Ljubljana-Šmartno www.zzrs.si www.biosweb.org www.biosweb.org CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 639.22(497.4) 597.2/.5(262.3-17) MARČETA, Bojan Pomembnejše ribolovne vrste slovenskega morja / [besedilo Bojan Marčeta ; ilustracije Jurij Mikuletič]. - Ljubljana-Šmartno : Zavod za ribištvo Slovenije, 2016 ISBN 978-961-93976-0-2 1. Gl. stv. nasl. 283212544

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=